Declared a slave to common men. Den briel; ik zweer, volgens de wetten onzer moeder de heilige roomsche kerke.